Hengelpassie

Hengelliefde
Hengelsportverhalen van vroeger en nu
Hengelsportverhalen van vroeger en nu
Ga naar de inhoud
Welkom

De op de hiernavolgende pagina's gepubliceerde verhalen werden in het verleden geschreven door hetzij vrienden van mij, hetzij door mezelf.  Om de lezer van nu deze niet te onthouden leek het mij geen slecht idee ze opnieuw te verwerken op een aparte website. Ik zal dan ook met regelmaat huidige site verder uitbreiden.

Indien je er interesse voor hebt, wens ik je veel leesgenot.


Deze website kan eveneens in een speciale versie worden bekeken op smartphone of tablet.

Eddy Schepmans.

Copyright - all rights reserved - made by hengelpassie
Terug naar de inhoud